О проповеди трезвости: почему мы молчим?

net1-500x300

Нет лучшего средства для создания идиотов, чем алкояд.
(Э. Крепелин — немецкий психиатр)

В который раз СМИ сообщают о молдавском рекорде по потреблению спиртных напитков. Более 18 литров алкогольной продукции приходится на одного жителя Молдовы в год в среднем. В этом мы обогнали Россию и Украину. Наивно полагать, что если показатели потребления алкоголя высоки, то показатели алкоголезависимых будут низкими. Официальные данные может и не дают повода бить в набат, но в реальности ситуация очень печальная. Continue reading →

«Hakikatın sesi» — 28

hs-28-2017-2-1

«Hakikatın sesi» küçük ayı (28) nomerindä okuyun:

 • Bir baaşış halkımıza: kaldırmalar için kiyat (K. Koçan)
 • Redaktorun köşesi: «Kiyatlaşma», «İki halk türküsü» (V. Kopuşçu)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Keçi hem üç olak (A. Kristova)
 • Genç yazıcılar Avdarmada buluştular (V. Kopuşçu)
 • Ana dilim — tatlı bal: E. Mokanu, İ. Karaseni, A. Talmaç
 • Gagauzça dua
 • Haberlär

Bekleeriz sizin dä yaratmalarınızı hem haberlerinizi! HS-28 burada.

Saytımız: www.aydinnik.org

Uzlaşma

%d1%83%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%88%d1%82%d1%8b%d1%80%d0%bc%d0%b0

Geçennerdä buluştum bir eski komuşumuzlan. Bän poçtadan çıkardım, o da geçärdi yoldan da tanıdı beni. Miti batü teklif etti, gidip, birerdä oturalım. Bän dä, çok düşünmedään, evallaa geldim, çünkü hiç düşünmedim, ani “oturmaa” dediynän, birär filcan buyurmaa annêêrlar. Benim aklımda sa busoy oturmak çay gibi bişey içmäklän baalı. Açan çok vakıt evdä yoksun, yabancılaşêrsın, kendin dä bunu annamadaan.

Meydanda bulduk usluca bir er, neredä yakışêr lafetmää. Miti batü çok sevinärdi, ani buluştuk. Küçüklüümdä biz bir maaledä yaşardık, sora onnar başka erä geçtilär, bän dä hep gurbetliktä gezdim, birtürlü görüşämärdik. Adam bir yandan annadardı kendi yaşamasını, o da uşaklarını başka memleketlerä yollamış, bän sandım – üürenmää, ama diilmiş üürenmää, işlemää, öbür yandan da bana soruşlarını sorardı. Soruşlarında ikidä-birdä sorardı:

– Da sän şindi ne olacan? Continue reading →

Kiyatlaşma

%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bd

Larina:

Seni gördüm – uruldum,

Aalemä bakamadım,

Bozuldu akıl kodum,

Bişey dä yapamadım.

 

Kalbimä oldun sancı,

Okunu saplamadaan,

Aalemä oldum kancık,

Maskaralık yapmadaan.

 

İlk buluşma dadını

Hiç dä unudamadım,

Senin tatlı adını

Birtürlü dadamadım.

 

Daymalar senin olmaa

Söz verdim, atılmadım,

Geldilär satın almaa,

Genä dä satılmadım.

 

İki guguş olarak

Kaçalım, uçarkana,

Gök kublesindä orak

Bizlerä bakarkana.

Onegin:

Seni gördüm – unuttum,

Aklımda tutamadım,

Duygularımı suulttum,

Kimseyä bakamadım.

 

Kalbimi yaptım kalä,

Ani kimsey girmesin,

Kitledim onu ölä,

Ani sevda bilmesin.

 

Çok olardı buluşma,

Hepsi dä bakışlandı,

Kefimä hem hoşuma

Kimsey dä yakışmadı.

 

Bir seferlik sevdayı

Denedim, iirenmedim,

Sıkmadım hiç parayı

Bän, makarki beenmedim.

 

Yalnız kartal olayım,

Kimseyä baalanmadaan,

Gök kublesindä ayı

Kaşıktan ballamadaan.

Несбывшиеся мечты

fevralskaya-revolyutsiya-1917-goda

Скоро будет ровно сто лет, как состоялась Февральская революция. О ней будут говорить многие и много. Мой интерес привлекли события, происходившие в это время в Бессарабии.

19-25 апреля 1917 года в Кишиневе состоялось чрезвычайное епархиальное собрание духовенства и мирян Кишиневской епархии, на котором рассматривалось много вопросов уже в свете состоявшейся революции. Надо сказать, что Синод не стал на защиту старой власти и спустя пару дней после отречения Николая II вынес из зала Синода царское кресло как «символ царепапизма в Церкви Русской». Вместо императора и августейшей семьи за богослужением стали поминать Временное правительство.

9 марта Синод обратился с посланием «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий». В нём был призыв довериться Временному правительству. Послание начиналось так: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути». Continue reading →

Соборное послание

К стопам почтенье,

Поцелуй руки,

Туфля понтифика,

Кругом дураки.

Князья на тронах,

Святой собор,

Повестка дня:

Тарелочный сбор.

Изволися Духу,

А точнее нам,

Поднять отчисления, —

Горе попам.

Воздать благодарность

За это добро,

Посланье собора:

Несите бабло.

Bir studentin el yazmaları: Yovçuların haydutları

1411366746_9d643d0685348a1c93b6d01fecca5b83_l

Bu haydutlar pek anılmıştı bizim küüdä, onnara Yovçu denilärdi. Bütün evdän onnar ikisi kaldıydı – iki kardaş, Vasi hem Peti, büüyü kırk-kırk bir yaşında, kardaşı da otuz ya var, ya yok. Anaları-bobaları öldüydü, kakuları da aşırıda evliydi. Bunnar sa taa küçüktän gezärdilär insannarın evlerindä, küçüü kär kapan da yapmış, birkaç yıl kapalıymış. Batüsu taa akıllıca, kendisi pek girmärdi, ama bilgi toplardı, kimdän ne var nicä çalmaa. Sora bulardılar birkaç açık aazlı genç, angıları yardım edärdilär evdän çıkarmaa malları, taa çok mal çalardılar.

Bir kerä girmişlär adamın birinä koyun çalmaa, adam da uyumazmış da çıkmış sesä. Portalardan bakmış – aşaa dooru biri kaçêr koyun omuzlarında, adam annamış, ani onun aullarından atlamış haydut, da takışmış onun ardına, baararak:

– Ver koyunu, va! Ver koyunu! Continue reading →

«Hakikatın sesi» (27 nomer) — eni dizayn

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-hs-new-lat

27 nomerdän ötää dooru geçeriz eni formata — şindän sora gazetanın büüklüü olacek taa küçük, ama sayfaları zeedelenecek. 12 sayfadan dördü (orta dörtlük) olacek kiriliţada, çünkü büüklerdän çoyu isteer okumaa gagauzça, ama kiril bukvalı tekstleri. Ötää dooru ilerlederiz yazma hem redaktorluk yapmaa: Petri Çebotar, monah Kosmas, Aleksandra Kristova, Kristina Koçan hem bän; tehnik sorumnu Sergi Kopuşçu.

HS 2017 büük ayı nomerindä okuyun:

 • Protoierey Dimitri Çakirin biografiyası tiparlandı
 • Kolada yıldızı
 • Açıklamalı söleyişlär
 • Ana-boba betvası
 • Babu günü Kurçuda
 • Колада
 • Kongazçık gimnaziyasında «Oglan masal okuyêr-1»
 • Ana dilim -tatlı bal
 • Gagauzça dua
 • Haberlär

Милости хочу, а не жертвы

20170116_164551.jpg

Католическое изобретение

В католических храмах Рима можно увидеть удивительное изобретение — электрические свечи, которые загораются после того, как вы опускаете монету в это устройство. Не могу сказать, сколько времени «горит» ваша «свечка» и когда она «гаснет», но это изобретение, по всей видимости, удовлетворяет и «церковь учащую», и «церковь учимую» (так в католичестве делятся духовенство и миряне). Бросил монету, лампочка загорелась, помолился. Тебе на душе легко, в церковную казну — копеечка, и нет опасности возгорания. А символика пламени, горения и т.д. — и без нее можно обойтись.

Теперь о серьезном — зачем зажигать в храме лампады и свечи. Маяковский бы сказал, что если их зажигают, то это кому-нибудь нужно. И вправду, свет нужен, чтобы светить во тьме. Сложно себе представить, чтобы христиане первых веков каким-то иным способом освещали помещения, где они собирались для богослужений. Таким образом храмовое пространство освещалось довольно долго — до начала использования электричества. Наши бабушки и дедушки помнят, когда в селах провели электричество. До этого свечи и лампады были просто незаменимы в храме. Производство свечей стоило средств, которые стали инвестировать в свечные заводы. Если есть товар, он должен реализовываться. Поэтому свечи превратились из средство освещения в «средство освящения» и стали использоваться не только в темное время суток, но и днем, когда дневной свет и так освещает храм. Дальше больше: в храмы провели электричество, но от продажи свечей не отказались, так как это лишило бы приходы и далее вверх по иерархической лестнице статьи доходов. А продавать прихожанам электрический свет наши православные традиционалисты еще не научились, как это сделали католики. Вот такая интересная вещь получается, однако.

Но свечи это не единственная статья церковного дохода, хотя очень прибыльная, т.к. одна свечка может продаваться в десять раз дороже себестоимости. Макс Вебер, небось, в гробу переворачивается от таких слов, потому что не написал про этику православного духовенства и дух капитализма. Записки это еще один способ получить доходы. Изначально люди, собираясь на литургию, приносили необходимые для богослужения продукты. Из них выбирали лучшее хлеб и вино, а принесших дары и тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на службу, а также умерших поминали, т.е. молились за них, называя по имени. Теперь же люди подают записки или синодики (книжки с именами живых и умерших родственников), за которые тоже платят. По идее за этих людей надо молиться на проскомидии (проскомидия — приготовление к литургии), когда за них вынимаются частицы из просфор, которые в конце литургии опускаются в чашу со словами «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь драгоценною Твоею Кровью, по молитвам святых Твоих». Но часто на практике эти синодики «вычитываются» накануне вечером на службе алтарниками. А чтобы поминали на проскомидии, надо за большую жертву отдельно подать имена. И таких примеров статей церковного дохода можно привести еще, но хотелось бы задуматься почему так происходит.

Во-первых, для существования приходу нужны деньги. Сюда можно отнести оплату счетов за электричество и тепло, содержание храма и территории, содержание служителей и иных работников. Кроме того, каждый приход в нашей системе платит «налог» правящему архиерею, а тот своему иерархическому начальству. То есть движение денег в нашей церкви идет снизу вверх.

Во-вторых, если людям честно сказать, что в месяц их приход нуждается в такой-то сумме денег, и поделить эту сумму на количество постоянных прихожан, то не все согласятся отдавать такую сумму. А так люди не просто отдают деньги, они взамен их получают некий продукт или услугу. А отсюда вытекает следующее последствие: если деньги отдаются взамен товара и услуг, то и судьба этих денег бывшего владельца не интересует. Вы же не идете в магазин спрашивать отчет, как были распределены ваши деньги. Так и здесь, купили свечки, заказали молебен, вот и ступайте с миром, а куда будут потрачены церковные деньги — не ваше дело. Такой уклад, видимо, устраивает и бывших владельцев церковных денег, и новых владельцев. И здесь мы доходим до другой проблемы. Ведь такой расклад не только в церкви, но и в государстве. Людям неинтересно, как и куда тратятся их деньги. А охотников распределять общественные деньги, в том числе и церковные (у Иуды был ящик, в который собирали пожертвования), всегда было много.

Continue reading →

Kiyat tiparlanması: neçin, nasıl hem angı dildä

GagauzMedia studiyasında lafederiz kiyatçılık için. Kim lääzım kiyat çıkarsın, kimä deyni lääzım kiyatlar çıksın, neredän para alınsın kiyat tiparlamaa hem angı dildä çıksın kiyatlar.

Gagauziyada lääzım taa çok stimul olsun kiyat çıkarannara hem kiyat okuyannara deyni.

Üç buçuk yılda «Aydınnık» çıkardı 6 kiyat, angılarının toplam tirajı 5.300 kiyat, angılarından 4.000 gagauzça, 1.300 da rusça.

Вечным странником в Вечном городе

bex4kgigqhg

Римляне умели строить, хоть и чужими руками

Эпитет «вечный» относительно Рима одним из первых использовал поэт Альбий Тибулл в I в. до н.э. Тогда жителям великой державы казалось, что их империя будет вечной. Однако, нет ничего вечного под солнцем, когда-то и город Рим перестанет существовать, как перестала существовать Римская империя. Христос родился в Римской империи, христианство стало распространяться в Римской империи. По этой причине, начиная от христианской догматики и заканчивая церковной архитектурой, мы везде будем находить следы Римской империи. Кто бы не хотел попасть в Рим?!

Купив заранее дешевые билеты, мы отправились с другом (Спиридон — вымышленное имя, друг очень скромный) в Рим. Приехать в Рим на 3-4 дня грех. Это значит пройтись галопом по сокровищнице. Хорошо, что сезон попался не совсем туристический (в другой сезон наш бюджет и не позволил бы, наверное), и не приходилось долго стоять в очередях. Больше всего мы стояли в очереди, чтобы пройти в собор св. Петра — минут 20-30. Continue reading →

Maara suuk hem karannık

Maara suuk hem karannık,

Kuzucuu yalêêr bobana,

Kızın ürecii yanık:

Uşacaa läzım boba mı…

Saa olsun bu ihtiar,

Kuumadı küçük Uşaklan.

Var umut, kuvet dä var

Çıkarmaa işi başadan.

Bu iş Allahın işi,

Eveldän onu kurmuştu:

Ki ölsün salt bir Kişi,

O — Kendi Oolu olmuştu.

Var otuz yıl ilerdä

Yaşasın Ana Oolunnan.

Şindiysä bu içerdä

Yısıdêr koyun soluunnan.

ih3194

 

Чакириана-2017

cakirlar

В этом году чакировских юбилеев совсем немного, но все же они есть. Поэтому, следуя сложившейся за последние годы привычке, публикую этот небольшой список из Чакирианы. Минувший 2016 год был юбилейным — исполнилось 100 лет со дня преставления протоиерея Димитрия Георгиевича Чакира, и я очень рад, что успел издать его биографию отдельным изданием. Отдельных изданий по Чакирам в этом году не планирую, т.к. по остальным представителям материалов мало, надо еще работать. Continue reading →

2017 yıl «Hakikatın sesinnän»

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c

Taa ileri bän yazdıydım, ani üçüncü kerä Kişinövda çıkêr kalendar, angısında var Ay-Boba Mihail Çakirin parteti, elbetki, romınca. Dedim, neçin gagauzlar ölä bir kalendar çıkarmêêrlar. Sora annadım, ani istärsän bişey olsun — al da yap. Böleliklän peydalandı A3 formatında «2017 yıl ‘Нakikatın sesinnän'» duvar kalendarı.

Koladanız kutlu olsun! Bu yıl da yapalım baaşış hem getirelim sevinmelik.

Новая книга о Чакирах

20161230_182127.png

Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. В. Маруневич

Культурно-просветительское ОО «Айдыннык»

Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель — 140 с.

Автор: Виктор Копущу.

Данное исследование посвящено жизни и деятельности представителя видного гагаузского рода Чакиров протоиерея Димитрия Георгиевича Чакира. В работе представлен обзор его пастырской, общественной и просветительской деятельности. На фоне истории переселения беженцев из-за Дуная в конце XVIII – начале XIX вв. описывается история семейства Чакиров.

Практическая сторона этого исследования состоит в том, что представленный в ней материал может быть использован для составления учебников и пособий по истории гагаузского народа и Буджака, энциклопедий, а также при общетеоретических и сравнительных исследованиях по истории и нематериальной культуре Бессарабии.

Книга предназначена для историков, этнографов, культурологов, преподавателей школ и университетов, студентов и всех, кто интересуется историей и культурой гагаузов.

Можно найти по адресу: Комрат, ул. Победы, 14 — «Книжный остров».

***

Протоиерей Димитрий Чакир родился в 1839 г. в с. Бешгиоз (Beşgöz) в семье дьячка. Начальное образование получил в с. Чадыр-Лунге. В 1863 г. окончил Кишиневскую духовную семинарию со званием студента и был определен священником в с. Ивановку Аккерманского уезда. В 1870 г. переведен в с. Исерлию, где прослужил до 1914 г. Последние два года своей жизни служил в с. Дивизии. Скончался в 1916 г. в с. Кебабча Аккерманского уезда. Автор «Биографического очерка рода и фамилии Чакир», а также ряда публикаций в периодических изданиях о истории и жизни приходов Аккерманского уезда.