Tag Archives: Hakikatın sesi

Hakikatın sesi — 2017 hederlez ayı — № 31

hs-31

Bu nomerdä okuyabilirsiniz:

 • Komratta geçän Gagauzların IV dünnä kongresi için.
 • Gagauzça hem türkçä çıkan eni kiyatlar için.
 • «Sarfoşluktan ayıklaa» bölümündä Deli Yorgiylän ikinci intervyu.
 • «Açıklamalı söleyişlär».
 • Halk cümbüşleri.
 • Gagauzça peetleri (A. Kristova, V. Bujilova, E. Mokanu).
 • Altınaazlı İoanın liturgiyasından bir parça.
 • Matfeydän evangeliyadan bir bölüm.
 • Kısa haberleri.

Latin bukvalarını okuyamayannar bulaceklar kiril grafikasında yazıları. Sade okusunnar!

Hakikatın sesi. 2017 çiçek ayı. 30-cu nomer

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-hs-new-lat

Üç yıl geeri Paskellä için çıktı «Hakikatın sesi» gazetasının 21-ci asirdä ilk nomeri. Ozaman bizim taa yoktu ne bilgimiz, nicä hazırlamaa hem maketlemää gazetayı, ne dä paramız, onu çıkarmaa deyni. Vardı sade istek, ani ilk gagauz gazetası genä danışsın okuyuculara ana dilindä, gagauz dilindä presa zenginnensin. Gazetanın ilk nomeri yaprak halındaydı, tiparı da printerdä yapıldı. İkinci nomer 2014 yılın orak ayında çıktı, artık gazeta formatında, ama para sıkıntısı taa çözülmediydi.

İlk nomerin tiparı için «Aydınnık» CT-a yardım etti Kristina Koçan hem onun anası Tatyana Koçan, angıları sponsor oldular. İlk nomerin daadılmasında da yardımcı oldu Valentina Efrem.  Continue reading →

«Hakikatın sesi» — 2017 sürmäk ayı — № 29

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-hs-new-lat

Bu ayın nomerindä okuyun:

 • Saatlar teksti aprobaţiya için internettä yayınnandı
 • Gagauzça annatma yarışması
 • Redaktorun köşesi: Uzlaşma (V. Kopuşçu)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Türkiyada gagauz literaturası
 • Folklor sedefleri: Kamçı
 • Bitki pazar (N. Esir)
 • Uyumaa (K. Koçan)
 • Ana dilim-tatlı bal: S. Ekonomov, A. Kristova, L. Tolmaç
 • Gagauzça dua: Altınaazlı İoanın liturgiyası, Evangeliya Matfeydän
 • Haberlär

Unutmayın, ani gazeta geçirer annatma yarışması. 18 yaşından büüklerdän bekleeriz triller hem detektiv. Taa ileri yayınnanmamış annatmalar olsun, bir kişidän maksimum 3 annatma.

HS-29 (2017-3)

«Hakikatın sesi» — 28

hs-28-2017-2-1

«Hakikatın sesi» küçük ayı (28) nomerindä okuyun:

 • Bir baaşış halkımıza: kaldırmalar için kiyat (K. Koçan)
 • Redaktorun köşesi: «Kiyatlaşma», «İki halk türküsü» (V. Kopuşçu)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Keçi hem üç olak (A. Kristova)
 • Genç yazıcılar Avdarmada buluştular (V. Kopuşçu)
 • Ana dilim — tatlı bal: E. Mokanu, İ. Karaseni, A. Talmaç
 • Gagauzça dua
 • Haberlär

Bekleeriz sizin dä yaratmalarınızı hem haberlerinizi! HS-28 burada.

Saytımız: www.aydinnik.org

«Hakikatın sesi» (27 nomer) — eni dizayn

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-hs-new-lat

27 nomerdän ötää dooru geçeriz eni formata — şindän sora gazetanın büüklüü olacek taa küçük, ama sayfaları zeedelenecek. 12 sayfadan dördü (orta dörtlük) olacek kiriliţada, çünkü büüklerdän çoyu isteer okumaa gagauzça, ama kiril bukvalı tekstleri. Ötää dooru ilerlederiz yazma hem redaktorluk yapmaa: Petri Çebotar, monah Kosmas, Aleksandra Kristova, Kristina Koçan hem bän; tehnik sorumnu Sergi Kopuşçu.

HS 2017 büük ayı nomerindä okuyun:

 • Protoierey Dimitri Çakirin biografiyası tiparlandı
 • Kolada yıldızı
 • Açıklamalı söleyişlär
 • Ana-boba betvası
 • Babu günü Kurçuda
 • Колада
 • Kongazçık gimnaziyasında «Oglan masal okuyêr-1»
 • Ana dilim -tatlı bal
 • Gagauzça dua
 • Haberlär

2016 «Hakikatın sesi» gazetasının bitki nomeri

hs-26-2016-12-lat_001

«Hakikatın sesi» gazetasının 26 nomeri tipara yollandı. Çok şükür, bu yıl gazetayı her ay çıkardık. Allah versin, ileri dooru da devam edelim, bekim dä, eniliklär katarak işimizä, ani gazeta taa çekici hem meraklı olsun.

Bitkisiz şükür ederim dostlarıma hem fikir kafadarlarıma, angıları parasız dayma yazêrlar gazeta için hem çalışêrlar gagauz dili uuruna: Petri Çebotar (dil redaktoru), monah Kosmas, Aleksandra Kristova hem Kristina Koçan. Bu insannarın kendi işleri var, ama hep okadar bir parça vakıt bulêrlar gazeta için dä, hem yapêrlar bunu bütün ürektän. Bu üzerä benim dä var havezim ötää dooru götürmää bu işi, bu kişilersiz gazeta olmayaceydı.

Biz bekleeriz eni kişileri, eni fikirleri, eni bakışları. Ama şindilik bu nomerdä okuyun:

 • Gagauz Erindä bir amerikan yortu (monah Kosmas)
 • Kolada türküsü
 • Liturgiyadan: büük ekteniya
 • Baş redaktorun köşesi: Eni yıl kutlaması (V. Kopuşçu)
 • Kapuya biri urdu (monah Kosmas)
 • Cücä Todur: masal
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Kış masalı daada: peet (A. Kristova)
 • Kısa haberlär
 • Evangeliya

«Hakikatın sesinin» 25-ci nomeri

Bu nomerdä okuyun

«Kazayak küüyünä baaşışlar etişti», «Sevin, ii Portacıyka… (K. Koçan)», «Usluluk duası» (monah Kosmas), kiyat segri-panayırı için (V. Kopuşçu), «Bay Vani (annatma)» (N. Esir), «Açıklamalı söleyişlär» (P. Çebotar), «Gagauz dilindä Saatlardan», «Kısa haberlär», «Ana dilim — tatlı bal»: Nikolay Baboglunun peeti, Evangeliyadan bölüm.

hs-25-2016-11-lat-1

Hederlez ayı nomerindä okuyun:

1111

 • Neçin gagauz kalem ustası Nikolay Baboglu diiştirer «Dünürcülük» annatmasında kızın adını? (Petri Çebotar)
 • Nasıl Kongazçıkta kutladılar Ana dili yortusunu (Aleksandra Kristova)
 • Gagauz dili hem olimpiadasında I eri alan Alöna Trifonoglunun ana dili için yaratması
 • Stambulda Paskellä için (Viktor Kopuşçu)
 • Şaraplan karışık ayazma (Aleksandra Kristova)
 • Komratta açılan eni manastırının igumeniyasınnan intervyu (Kristina Koçan)
 • Açıklamalı söleyişlär (Petri Çebotar)
 • Shiarhimandrit İoan Peyogludan iki şiir
 • Kısa haberlär
 • Matfeydän evangeliya bölümü

«Hakikatın sesi» 2016 yılın ilk nomerindä

1 str

 • «Hakikatın sesi» gazetası Komratta tanıdıldı (K.Koçan, foto O.Malay)
 • Komrat kafedralının kurbanı
 • Бесарабиялы гагаузларын историясы (11 пайы) (прот. М.Чакир)
 • Ayıklıklan kutlayalım yortuyu (monas Kosmas)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Dialog (K.Koçan)
 • Ana dilim — tatlı bal (V. Filioglu — kiril grafikası, S.Kuroglu — latin grafikası)
 • Haberlär
 • Evangeliya bölümü
 • Liturgiyada iki antifon duası

Gazeta burada

«Hakikatın sesi» 2015 yılın bitki nomeri çıktı

2015-11(14) kıran ayı_gray TC_001

Bu nomerdä okuyun:

 • Eni Yıl hem Kolada yortularınız kutluca olsun
 • Kurçuda el zanaatı günü geçti
 • 2016-cı yılda Çakirlerin yıldönümneri (V. Kopuşçu)
 • Бесарабиялы гагаузларын историясы (10-джы пайы, прот. М. Чакир)
 • Şen (annatma, monah Kosmas)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Üç angel bakışı (annatma, K. Koçan)
 • R. Gamzatovun peeti (çevirdi P. Çebotar), V. Kopuşçunun peeti
 • Kısa haberlär
 • Dua hem evangeliya bölümü

Teklif ederiz hepsinizi okuyasınız gagauz dilindä çıkan «Hakikatın sesi» gazetasını. Kim yazarsa annatma, peet hem yazı, bizä yollayabilir, yaratmalar gazetada çıkacek.

«Hakikatın sesi» kasım ayı

image

Kasım ayı nomerindä bulabilirsiniz:

 • Pelageya Filioglunun ilk kiyadı için (P. Çebotar)
 • «Gagauz şarabı» yortusu
 • Gagauz kultura merkezi 1 yaşında
 • Бесарабиялы гагаузларын историясы (9 пайы)
 • Zümbüllü baalar (A. Kristova)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Gerçek zenginnik nedir? (monah Kosmas)
 • Комратта ай Илия адына ени клися дюзюлер
 • Ana dilim — tatlı bal! (В. Копущу, K. Koçan)
 • Kısa haberlär
 • Evangeliya
 • Dua

Gazetanın PDF-versiyası: 2015-10(13) kasım ayı

В октябрьском номере газеты «Хакикатын сеси»

2015-9(12) canavar ayi1s

вы сможете прочитать:

 • о переиздании ОО «Айдыннык» детского молитвослова на гагаузском языке;
 • о выставке «Гагаузия православная»;
 • восьмую часть «Истории гагаузов из Бессарабии» прот. М. Чакира;
 • интервью посла Турции в Молдове;
 • объяснение пословиц от П. Чеботаря;
 • о приезде в Гагаузию монаха Космаса;
 • о подарке, полученном приходом Преображения Господня из России;
 • стихи Савелия Экономова и Петра Чеботаря;
 • новости духовно-культурной жизни Гагаузии;
 • отрывок из Евангелия и молитву на гагаузском языке.

Октябрьский номер газеты можно скачать по ссылке.

HAKİKATIN SESİ № 8 (11). Ceviz ayı

1 sayfa

Ceviz ayı nomerindä okuyunuz:

 • İnanın Allahı! (A. Kristova)
 • Üürenelim ana dilimizi (M. Yovçu)
 • Ay-Bobamızı analım
 • IV gagauz görüşmesi (V. Kopuşçu)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Beşalmada «Kedinin evi» spektaklisinin premyerası (K. Koçan)
 • Taraklıda etnofestival
 • Kısa haberlär
 • Ana dilim — tatlı bal (peetlär)
 • Dua köşesi (evnageliya bölümü, dua)

Gazetanın PEF versiyası: 2015-8(11) ceviz ayi

«Hakikatın sesi» orak nomeri

HS-9 (2015-6)

Artık hazır «Hakikatın sesi» gazetasının 2015 orak ayı nomeri. Bu yıl bu 6-cı nomer, ama gazetanın çıkışından 9-cu. Bu nomerdä:

 • «Adınnık» CT başınnan intervyu
 • Ayoz Feofil kutlama günü
 • Бесарабиялы гагаузларын историясы
 • Açıklamalı söleyişlär
 • «Allahın iisözlemesi» (annatma)
 • «Йаз йаамуру» (пеет)
 • Kısa haberlär
 • Dua köşesi
 • Laflıcak

Orak ayı nomeri bu linktä!

«HAKİKATIN SESİ» gezetesi // Газета «Хакикатын сеси»

Gagauz milli lideri büyük Mihail Çakir’in kurduğu ilk Gagauz gazetesi (HAKİKATIN SESİ) yine çıkmaktadır. Şu an ikinci sayısı hazırdır. Bedava dağıtıldığı için sponsor yardımı gerekmektedir. İlk Gagauz gazetesini 21. asırda yaşatmaya destek sağlayacak olanlar kopusciuv@mail.ru adresi üzerinden bizlere ulaşabilecekler. Sözden faaliyete geçme zamanı gelmiştir!

***
Первая гагаузская газета «ХАКИКАТЫН СЕСИ» (Голос истины), учрежденная и издававшаяся прот. Михаилом Чакиром, обрела вторую жизнь. Сейчас готов второй номер. Поскольку она будет раздаваться бесплатно, необходимо финансирование издания. Все, кто готов поддержать издание первой гагаузской газеты на гагаузском языке в 21 веке, могут обращаться по адресу kopusciuv@mail.ru. В последнее время много говорится о сохранении и развитии гагаузского языка. Настало время перейти от слов к делам!

***

Ley (Moldova):

AO Asociatia Culturala “LUMINA”

c/f 1013620007983

c/d 222451200121978

FinComBank SA

fil.12 Comrat

FTMDMD2X411

+373-79-79-50-79 kopusciuv@mail.ru
Dollar USA:

Beneficiary: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
IBAN №: MD05FT222451200121978840
Beneficiary’s bank: BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A. (FINCOMBANK S.A.)
Branch 12 Comrat
26, Puschin str. Chisinau, Moldova
SWIFT: FTMD MD 2X
Correspondent account № 890-0067-810

Correspondent bank:
THE BANK OF NEW YORK
One Wall str. New York, N.Y. 10286
SWIFT: IRVT US 3N
ABA 021000018

Euro:

Beneficiary: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
IBAN №: MD62FT222451200121978978
Beneficiary’s bank: BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A. (FINCOMBANK S.A.)
Branch 12 Comrat
26, Puschin str. Chisinau, Moldova
SWIFT: FTMD MD 2X
Correspondent account №: 11.00.0615209.900
Correspondent bank:
VTB BANK (Austria) AG, Vienna, Austria
SWIFT: DOBA AT WW

Российские рубли:
Получатель: АО Asociatia Culturala «LUMINA»
Валютныйсчетполучателя (ИБАН) №: MD86FT222451200121978643
Банкполучателя:
Финансово-ТорговыйБанкАО
филиал 12 Комрат
26, ул. Пушкина, г. Кишинев, Молдова
SWIFT/BIC: FTMD MD 2X
Счет №: 30111810700013092968
Корреспондентский банк:
ЗАО ЮниКредитБанк
Moscow, Russia
БИК: 044525545
КПП: 775001001
ИНН: 7710030411
Корреспондентский счет №: 30101810300000000545